چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مرجع مطالب طنز و خنده دار

سرشمارى در استان هاى مختلف

سرشمارى در استان هاى مختلف اردبیل – سلام - نه منه ؟ (چه کار داری) - سرشماری اوچون گلمیشم (برای سر شماری اومدم) - ها ! - سرشماری، آمارگر، چند تا سوال دارم - خودش خونه...