دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مراقبت از گوش

مراقبت از گوش در برابر سرو صدا و نویز

مراقبت از گوش در برابر سرو صدا و نویز

   مراقبت از گوش این روزها قرار گرفتن دائمی در معرض اصوات بلند، بیماری وزوز و سوت کشیدن گوش را به همراه دارد و صدمات آن به گونه ای است که گاهی اوقات غیرقابل...