یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مراسم های مسخره و عجیب خواستگاری

مراسم های مسخره و عجیب خواستگاری

در این جزایر خواستگار باید آنقدر به پدر عروس پول و تحف و هدیه بدهد که پدر عروس به اصطلاح سیر شود و در این وقت پدر عروس به طرف دختر می رود و قسمتی از موی سر دختر را می...