شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مراسم خواستگاري قديم و جديد

تفاوت مراسم خواستگاری قدیم و جدید/طنز

اصولاً ازدواج یک مقوله خیلی خاصی است که طبیعی است برای آدمیزاد، خیلی هم مهم باشد، هرچند این موضوع هم، مانند موضوعات متعدد دیگر، همینجوری معلق مانده است بین سنت و...