مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت مرحوم مرتضی پاشایی