جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مراسم اسكار 2013

عكسي كه در مراسم اسكار ۲۰۱۳ معروف شد

  شاید بد نباشد به جای تاکید همه جانبه بر روی نقطه تاریک مراسم شب گذشته اسکار، یعنی اعلام برنده در بخش بهترین فیلم، به چنین تصویری هم نگاهی بیاندازیم. ...