جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مذاكرات ايران و گرئه 1+5

واكنش ايران به پيشنهاد احتمالي گروه ۱+۵

  رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واكنش به پيشنهاد مطرح شده در رسانه‌هاي غربي مبني بر اين که گروه 1+5 پيشنهاد تعطيلي فردو در قبال لغو ممنوعيت تجارت طلا...