سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مدیریت صحیح اضطراب

مدیریت صحیح و دقیق اضطراب

ما در طول روز آنقدر دچار استرس می شویم که نیازی به یادآوری این گونه تجارب نداریم. زندگی هیچکس خالی از استرس نیست و اگر هم این چنین بود آرزو می کردیم که واقعه ای...