شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مدیران بانک

نام مدیران بانک گردشگری تبدیل به راز شد

همین چندی پیش بود که در ادامه پس لرزه های مربوط به کشف اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور، بانک مرکزی یک وظیفه زمین مانده خود را اجرایی کرد و به برخی...