جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مدير روابط عمومي

مدیر روابط عمومی بانک ملی بازداشت شد

حسین دشتی مدیر روابط عمومی و رئیس حوزه مدیریت بانک ملی دوشنبه شب گذشته دستگیر شد. دشتی از نزدیکترین مدیران بانک ملی به خاوری بود و تا زمان دستگیری در سمت خود فعال...