یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مدل پرده برای اتاق پذیرایی

انتخاب مدل پرده برای اتاق پذیرایی

انتخاب مدل پرده برای اتاق پذیرایی برای تغییر دکوراسیون پذیرایی می خواهم پرده پذیرایی را کوتاه و تا لبه پنجره در نظر بگیرم. آیا این تصمیم درست است و دکوراسیون...