جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مدلینگ در ایران

همه چیز درباره مدل شدن در ایران 

همه چیز درباره مدل شدن در ایران در کشورهای غربی مدلینگ یک صنعت پرسود به حساب می آید که با به کار گرفتن مدهای زن و مرد کار خود را در معرض نمایش می گذارد.  اما در ایران...