پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

مدال المپيك

هر مدال المپیک چقدر آب می‌خورد؟!

از آنجا که المپیک‌ها در فاصله چهار سال از یکدیگر برگزار می‌شود، از یک منظر باید تمام هزینه‌هایی را که صرف ورزش قهرمانی در این مدت می‌شود حساب کرد تا با ضرب و تقسیمی...