دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مخوف ترين اوباش پايتخت زانو زد

مخوف ترين اوباش پايتخت زانو زد

چند شب گذشته یک درگیری مسلحانه با سلاح سرد در آدرس خزانه، بخارایی فلکه چهارم توسط تعداد زیادی از شهروندان گزارش داده شد. به دنبال این موضوع نزدیکترین واحد گشت در...