جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

محور چرخش ماه

جابه‌جایی محور چرخش ماه!

جابه‌جایی محور چرخش ماه! تحقیقات جدید نشان می‌دهد که محور چرخش ماه در طول سه بیلیون سال گذشته، پنج درجه جابه‌جا شده است. محققان می‌گویند شواهد مربوط به این یافته...