یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

محمد رضا شریفی نیا

تصویر محمد رضا شریفی نیا در بیست سالگی

شریفی نیا در این مورد نوشت:این هم عکس من در بیست سالگی.... قابل توجه طراحان لباس قابل توجه انجمن بدن سازی کشور قابل توجه سازمان فیگوراتیوایران قابل توجه موسسه عالی...