جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

محمد رضاشاه پهلوی

محمدرضا شاه و جراحی زیبایی + عکس

جراحی‌های زیبایی گاهی نه به‌عنوان یک انتخاب، که به‌عنوان یک ضرورت انجام می‌پذیرد، این گزاره مشخصا در مورد چهره‌ها و مشاهیر درست‌تر هم هست، چرا که ترمیم...