دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

محمدصادق افراسیابی

سایت های ثبت شده بدون تذکر فیلتر نمی شوند

      محمدصادق افراسیابی گفت: با توجه به ارتباطی که با سازمان ثبت احوال ایجاد شده است، اگر هویت صاحبان پایگاه‌های اینترنتی شامل اطلاعات شناسنامه و کارت ملی دارای...