سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

محاکمه مسی

محاکمه مسی و پدرش!!!

محاکمه مسی و پدرش!!! دادستانی اسپانیا درخواست 22 و نیم ماه زندان همچنین جریمه نقدی به همان میزان تخلف مالیاتی را برای مسی و پدرش درخواست کرده است مسی لیونل مسی، فوق...