یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

محافظ شخصی

خسارت هزاران پوندی یک محافظ شخصی!! +عکس

خسارت هزاران پوندی یک محافظ شخصی!!  محافظ شخصی یک تاجر چینی در غرب لندن هزان پوند خسارت بر روی دست تاجر نگون بخت گذاشت. اندی دانسون  43 ساله ،راننده و محافظ شخصی...