دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مجوز کدام بانک متخلف

مجوز کدام بانک متخلف باطل می‌شود

بررسی‌ها مهر نشان می‌دهد که بانک متخلف به زودی تغییر نام خواهد داد و گفته می شود شورای پول و اعتبار هم تصمیمات جدیدی در این باره اتخاذ کرده است. در همین حال، برخی...