چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مجوز كفاشيان

مجوز کفاشیان چه مدت اعتبار دارد؟

وزیر ورزش گفت: همه بازنشسته‌ها برای فعالیت در پست‌های ورزشی مجوز یک ساله می‌گیرند. در واقع برای فعالیت بازنشسته‌ها مجوز موقتی صادر می‌شود. مجمع فوتبال هم باید...