دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

مجوز آهنگ در ایران

آرمین ۲afm رپر ایرانی مجوز گرفت

اعطای این مجوز را باید سرآغازی بر فعالیت قانونی رپ فارسی و سرفصل جدیدی در موسیقی ایران بدانیم چرا که طبعا ورود آلبوم‌های مجاز خوانندگان زیرزمینی به بازار و برگزاری...