یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مجموعه نرم‌افزاري آفي

ذخیره‌سازی خودکار در آفیس

  از جمله عواملی است که می‌تواند نتیجه ساعت‌ها کار و زحمت شما در ایجاد یا ویرایش یک فایل متنی را هدر دهد. اگر مشغول ‌کار روی یک فایل متنی باشید و یکی از این اتفاقات...