جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مجله فامیتسو! + عکس

انتشار نمرات مجله فامیتسو! + عکس

نمرات مجله فامیتسو نیز این هفته منتشر شد و این مجله به عنوان Gran Turismo 6 نمره 36/40 و به عنوان The Legend of Zelda: A Link Between Worlds نمره 38/40 داده است. عنوان Gran Turismo 6 در تاریخ 6 دسامبر در...