سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مجری صندلی داغ کیست؟

فرزاد حسنی صندلی داغ را اجرا میکند

  فرزاد حسنی برای اجرای برنامه صندلی داغ دعوت شد و دوباره میتوان این مجری توانمند را در سیما ببینیم… پس از پخش آخرین سری از مجموعه برنامه صندلی داغ به زودی...