مجري

مجري سابق صداوسيما مدير شبكه مستهجن

اخیراً یک شبکه ماهواره‌ای که به نام «پ» راه‌اندازی شده و برنامه‌هایش را از لندن روی آنتن می‌فرستد. اقدام به پخش فیلم‌های خارجی دارای صحنه‌های نامناسب با دوبله...