جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مجامع جهانی

درخواست سوریه از مجامع جهانی

در این نامه ها آمده است گروههای تروریستی، صبح روز ۱۲ مارس، جنایت هولناک دیگری در برخی مناطق حمص مرتکب شدند که بر اثر آن حدود ۴۵ نفر از شهروندان سوری کشته شدند....     ...