جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مجازات کودتاچیان

مجازات عجیب سربازان کودتاچی ترکیه! /تصویر

مجازات عجیب سربازان کودتاچی ترکیه! /تصویر نیروهای مردمی رییس جمهور ترکیه، به روش های مختلف سربازان کودتاچی را تنبیه می کنند. مجازات کودتاچیان نیروهای مردمی ترکیه...