سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مجازات قتل شوهر

قتل شوهر در سحرگاه برفی

زنی که به اداره پلیس مراجعه کرده و خبر ناپدید شدن همسر خود را داده بود روز بعد بار دیگر به ماموران مراجعه کرد و این بار به قتل شوهر اقرار کرد. — — — — — — — — — — —...