شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مجازات بحرین

مجازات مردم بحرین با گازهای سمی

برگزاری ۱۰ تظاهرات به طور همزمان در مناطق مختلف در محکومیت جنایات آل خلیفه و تاکید بر ادامه انقلاب و به شهادت رسیدن یک بحرینی دیگر بر اثر استنشاق گازهای سمی از جمله...