یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مثلث مقدس

یک مثلث مقدس در آیه ای از قرآن

امتیاز انسان، به شناخت اوست و کسانى که با ایجاد شکّ و وسوسه و شیطنت، حقّ را از مردم مى‏پوشانند و شناخت صحیح را از مردم مى‏گیرند، در حقیقت یگانه امتیاز انسان بودن را...