یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

متیئورا ،بهشت های آسمانی یونان

متیئورا ،بهشت های آسمانی یونان

مردم یونان این مکان را "بهشت های آسمانی" می نامند و این به خاطر شکل صخره هایی است که حدود 60 میلیون سال پیش در اینجا بوجود آمده اند. معابد بی نظیری بر راس صخره هایی...