چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

متوقف شد

نوسازی مینی بوس های فرسوده متوقف شد

رئیس اتحادیه تعاونی‌های مینی‌بوسرانی در خصوص وضعیت مینی بوس های موجود گفت: در حال حاضر حدود 73 هزار دستگاه مینی‌بوس در کل کشور وجود دارد که 90 درصد آن‌ها فرسوده...