دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

متهم ردیف دوم

درخواست اشد مجازات برای متهم ردیف دوم

نماینده دادستان تهران برای متهم ردیف دوم پرونده فساد مالی درخواست اشد مجازات کرد. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — به گزارش فان مهر به...