سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

متن نامه احمدي نژاد

متن نامه احمدي نژاد به مقام معظم رهبري

  رییس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، با تاکید بر اینکه "دلبستگی و ارادت اینجانب و اعضای محترم دولت به جنابعالی همیشگی است"، تصریح کرد: اینجانب و همکارانم در...