شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

متن مخصوص شب آرزوها

اس ام اس ماه رجب و شب آرزوها

    گل آرید و گل ریزید ماه رجب آمد / انگار که بر باده خورانش طرب آمد گل بویید و گل جویید که باز هم / هنگامه غفران الهی رجب آمد . . .     ...