شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

متلک پرانی جان یک انسان را گرفت

متلکی که منجر به قتل شد !

شب جمعه گذشته زن جواني براي خريد به فروشگاهي در بولوار طبرسي رفت در اين هنگام چند جوان که کنار خيابان ايستاده بودند به «متلک گويي» پرداختند. اين زن وقتي به منزل...