پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مترجم زن محجبه در دیدار رهبر

حضور مترجم زن محجبه در دیدار رهبرانقلاب

حضور مترجم زن محجبه در دیدار رهبرانقلاب برای نخستین بار در عکسی که سایت رسمی رهبرمعظم انقلاب از دیدار ایشان با نخست وزیر وزیر مجارستان منتشر کرده است،یک خانم به...