متجاوز دختر 12 ساله در يک قدمي چوبه دار

متجاوز دختر 12 ساله در يک قدمي چوبه دار

مردي که در سال گذشته به دختر 12 ساله قائمشهري تجاوز کرده بود، با راي دادگاه در يک قدمي چوبه دار قرار گرفت. فردي که در سال گذشته به دختري 12 ساله در محدوده پارک ولي...