یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مبانی هنر مسیحی” بررسی شد

“مبانی هنر مسیحی” بررسی شد

  کتاب “مبانی هنر مسیحی” اثر تیتوس بورکهات با ترجمه دکتر امیر نصری از سوی انتشارات حکمت منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر مجموعه مقالات تیتوس...