سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مبارزه با پــَ نــَ پــَ پ

ستاد مبارزه با فتنه پــَ نــَ پــَ ‌!!!

  ۶ صبح برای کار رفتم تهران، ۹ شب برگشتم خونه خسته و کوفته. می‌پرسم مامان شام چی داریم؟! می‌گه گشنته؟!! چند ثانیه سکوت می‌کنم… چشامو می‌بندم و یه نفس عمیق...