شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مایکل مایکل جکسون

محاکمه پزشک مایکل جکسون شروع شد

  در این جلسه تصویری از پیکر رنگ پریده این خواننده پنجاه ساله روی برانکار به هیات منصفه نشان داده شد. دادستان ها همچنین اقدام به پخش پیامی که مایکل جکسون روی...