جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

مايو اسلامي زنانه

بورکینی یا مایو اسلامی زنانه را ببینید!

بورکینی یا مایو اسلامی زنانه را ببینید! امروز همه دیگر نام بورکینی یا همان لباس شنای اسلامی را شنیده‌اند؛ لباسی که به شکل پوششی برای کل بدن به زنان مسلمان اروپایی...