یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ماهی اسرار امیز

ماهی اسرار امیز/عکس

به گزارش زیرمیزی;یک گونه بسیار کم یاب و یا بهتر است گفت نایاب از پاروماهی چند هفته پیش در دریای کورتز مکزیک دیده شد و باعث ترس و وحشت بسیاری از مردم شد. این ماهیی کم تر...