دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

ماموريت ماهواره

ماموریت ماهواره امید به پایان می رسد

ماموریت ماهواره نوید دانشگاه علم و صنعت که در روز جمعه ۱۴ بهمن سال جاری از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب ماهواره نوید با ماموریت تصویربرداری از زمین با وضوح تصویر...