جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مالیات

حقوق زیر ۵۵۰ هزار تومان مالیات ندارد

عضو کمیسیون تلفیق با اعلام پیشنهاد دلار ۱۳۰۰ یا ۱۴۰۰ تومان در بودجه ۹۱، گفت: نمایندگان با تصویب کاهش رشد درآمد مالیات حقوق، سقف معافیت مالیاتی حقوق را تا ۶۶میلیون...