دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

مار چهار دست و پا

مار چهار دست و پا!!

گروهی از محققان در برزیل فسیل یک نوع مار چهار دست و پا را یافتند. به گزارش «کورئو دل اورینکو»، گروهی از محققان روز گذشته در برزیل فسیل یک نوع مار چهار دست و پا را که...