دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

مار در شکم زن

سزارین مار ۲ متری از شکم زن ۳۶ ساله!! +عکس

پزشکان نیویورک ماری تقریبا دو متری را از شکم یک زن آمریکایی بیرون کشیدند!! این زن که باتریشا نام دارد پس از خوردن ماهی خام و بزرگی در یکی از رستورانهای ژاپنی درد...