دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

مادران معتاد

ارتباط نارسایی قلبی نوزاد با اعتیاد مادر

مادران معتاد عامل نارسایی قلبی نوزاد

 سلامتی نوزاد   اعتیاد آثار مخرب گسترده ای دارد که نه تنها به خود فرد اسیب می زند بلکه به اطرافیان او نیز آسیب های جبران ناپذیری وارد میکند. پژوهش های صورت گرفته...